Miksi Internet-markkinointi on nykyisin tärkeää yrityksille?

Siinä missä ennen yritysten markkinointi keskittyi esimerkiksi sanomalehtien sivuille, nykymaailmassa yrityksen kuin yrityksen on lähes väistämättä menestyäkseen käytettävä Internet-markkinointia hyödykseen. Mitä se sellainen Internet-markkinointi sitten oikeastaan pitää sisällään? Entä onko markkinointi yhtä kuin mainostamista? Mainostaminenhan on yhtä kuin tuputtamista ja tyrkyttämistä, josta ihmiset eivät pidä.

Tämän artikkelin luettuasi osaat suhteuttaa Internet-markkinoinnin markkinoinnin laajaan kenttään, josta mainonta on vain pieni osa. Ei, mainonta ei siis ole yhtä kuin markkinointi.

Mistä Internet-markkinoinnissa on kyse?

Markkinoinnissa kyse on hyvin yksinkertaistettuna siitä, että jokin tietty kohderyhmä yritetään markkinoinnin avulla saada haluamaan jotakin tuotetta tai palvelua. Internet-markkinointi toimii tällä samalla periaatteella. Nimensä mukaisesti Internet-markkinointi sijoittuu Internetiin. Internet-markkinoinnissa on monia etuja, joiden takia sen käyttäminen on yritykselle enemmän kuin suositeltavaa. Markkinoijien rakentamat hienotkin markkinointiviestit menevät hukkaan, jos ne eivät tavoita oikeaa kohdeyleisöä. Näin ollen yritysten on entistä tärkeämpää jalkautua kuluttajien toimintaympäristöön, tässä tapauksessa Internetiin.

Internetissä tulokset voivat näkyä nopeasti!

Monikanavaisuus, kohdennus, mitattavuus ja joustavuus Internet-mainonnan plussina

Internet ei ole sinällään mikä yksittäinen ”asia”, jonne vain mennään markkinoimaan. Internetiin liittyy keskeisesti se, että se sisältää lukuisia erilaisia kanavia. Internetissä voi markkinoida esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, hakukoneissa, blogeissa tai kotisivuilla – halutessaan vaikka näissä kaikissa! Internetin avulla sisältöä on siis helppo tarjota hyvinkin kohdennetulle yleisölle, mutta sen avulla voidaan myös tavoittaa todella suuria massoja. Keskeistä on kuitenkin ymmärtää, että erilaisissa kanavissa Internetissä toimii erilainen sisältö. Sisältö tulee siis räätälöidä paitsi kohdeyleisön, myös kanavan mukaan. Monikanavaisuus on yksi Internet-markkinoinnin suurimmista plussista.

Tähän monikanavaisuuteen eli useammissa kanavissa markkinointiin liittyy keskeisesti myös helppous ja mitattavuus. Esimerkiksi yrityksesi blogissa näet helposti kuinka paljon sivustollasi on käynyt kävijöitä ja mitä kautta he ovat sinne tulleet. Internet-markkinoinnin tuloksia pystytään siis mittaamaan aivan eri tavalla kuin esimerkiksi printtilehdessä olevan mainoksen näkyvyyttä. Vaikka kyseinen lehti jaettaisiin 10 000 kotitalouteen, ei voida koskaan olla varmoja, kuinka moni lukijoista oikeasti katsoi kyseistä mainosta tai lehteä ylipäätään.

Internet-markkinoinnissa sisältöä voidaan myös muokata esimerkiksi kesken kampanjan. Tilanne on aivan toinen esimerkiksi kadunvarsimainosten kohdalla. Olemme kaikki ihmisiä ja joskus voi tapahtua esimerkiksi inhimillisiä ajatus- tai kirjoitusvirheitä. Internet-mainonnassa mahdollisiin vikoihin tai ilmeneviin puutteisiin pystytään reagoimaan välittömästi, jolloin koko kampanja ei kaadu yksittäisen henkilön virheeseen.  Internet-mainonta on siis tältä osin armollisempaa.

Ylipäätään Internet-markkinointi on myös nopeaa siinä mielessä, että jos keksit hyvän idean, voit saada sen internetin avulla kuluttajien näkyviin hetkessä. Sinun ei tarvitse Internet-markkinoinnissa esitellä ideaasi ensin jollekin lehdelle, ostaa lehdestä paikkaa mainoksellesi, odottaa mainoksen muokkaamista lehteen sopivaksi, lehden menemistä painoon ja lopulta pitkän prosessin jälkeen levikkiin. Google on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka nopeaa näkyvyyttä voi saavuttaa mm. hyödyntämällä hakukoneoptimointia tai Google AdWordsia.

Säästä rahaa Internet-markkinoinnilla

Yleisesti ottaen Internet-markkinointi on myös monia perinteisempiä mainonnan muotoja huomattavasti halvempaa. Siinä näet selkeästi, paljonko olet kuhunkin kanavaan käyttänyt rahaa ja minkä verran kanavat ovat sinulle rahaa tuottaneet. Raha on kautta aikain ollut monessa asiassa ratkaisevassa asemassa. Esimerkiksi laajaa kampanjaa suunniteltaessa kannattaakin aina miettiä, miten rahalle saisi mahdollisimman paljon vastinetta. Jotta rahalla voi saada vastinetta, pitää markkinoinnin tavoittaa riittävästi oikeita henkilöitä. Yleensä tämä onnistuu varmimmin Internetissä.

Internet-markkinoinnissa avun kysyminen on sallittua

Internet-markkinointia ei kannata kavahtaa siksi, että Internetin maailma tuntuisi hieman vieraalle. Nykyään Internet-markkinointiin on tarvittaessa saatavilla apua alan ammattilaisilta aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi lehteen tulevan mainoksenkin kanssa. Internet-markkinoinnissa sinäkin voit kuitenkin halutessasi hoitaa markkinoinnin itse: et välttämättä tarvitse esimerkiksi painotaitoista henkilö avuksesi. Internet-markkinoinnissa pääsee pitkälle jo aivan markkinoinnin perusasioilla. Internetissä myös kuluttajien osallistaminen onnistuu helpommin. Kuluttajat eivät ole enää nykyään yhtä suurta massaa, jolta ei kysytä. Parhaimmassa tapauksessa omat asiakkaasi voivat auttaa sinua – he tietävät parhaiten, millaisesta sisällöstä pitävät.