Miksi työmailla käytetään varoitusmerkkejä ja onko niistä oikeasti hyötyä?

 

Kuten rakennusalalla työskentelevät ovat varmasti huomanneet, myös esimerkiksi yksityisalue-varoitusmerkkejä saa nykyään eri verkkokaupoista. Vaan onko näistä merkeistä oikeasti hyötyä? Pohdin tätä aihetta tässä kirjoituksessani.

Työmailla käytettäviä varoitusmerkkejä näkee melkein kaikkialla. Tunnetuin niistä on varmasti merkki joka kertoo että kyseessä on työmaa ja sinne on pääsy kielletty sekä kyltti missä sanotaan että asiaton oleskelu on kielletty. Lisäksi työmaata kiertää usein värikäs aita, joka viestii että alueella ei saa kulkea. Näitä rajauksia tehdään myös kelta-oranssilla nauhalla, esimerkiksi talojen edessä jos varoitetaan putoavasta lumesta tai tietyömailla. Valitettavasti kaikki eivät tottele, vaikka kyltit ja aidat ovat aseteltu ihmisten terveyden ja turvallisuuden takia paikalleen. Mutta kyltit ja aidat ovat työntekijöille pakollista asettaa, ja niistä on hyötyä, sillä jotkin työmaat sijaitsevat paikoissa mistä ihmiset kulkevat päivittäin. Lain mukaan on asetettava jokaiselle työmaalle varoituskyltit, ja kaikista vaaroista erikseen.

Tietyömaa varoitusmerkki

Tietyömaa-merkki

Kyltit myös kertovat usein mitä työmaalla tehdään. Esimerkiksi tietyömerkissä on kuvailtu mies kaivamaan kuoppaa, joka viestii henkilölle joka ajaa autolla ohi että hänen kannattaa hidastaa sillä tiessä saattaa olla suuriakin monttuja. Yleensä tietyön yhteyteen ollaan asetettu uusi nopeusrajoitus, josta täytyy myös olla erillinen kyltti näkyvillä. Varoituskylttejä on myös liikkuvista ajoneuvoista esimerkiksi trukit ja nosturit, sekä kylteissä saatetaan varoittaa räjäyttelystä. Kun kyse on räjäytys työmaasta, on alue aidattu jo paljon kauempaa, mutta kyltit ollaan silti asetettu aitaan näkyvälle paikalle. Räjäytystyömaalla on myös kyltit äänimerkeistä, jotka annetaan juuri ennen räjäyttämistä ja sitten kun vaara on ohi. Kylteissä kerrotaan millaiset äänimerkit ovat. Näin lähellä olevat ihmiset osaavat hieman varautua ja esimerkiksi sulkea korvansa räjähdyksen ajaksi. Varoituskylttejä nähdään myös usein sisätiloissa, jos kävellessä on liukastumisvaaraa tai jos jokin paikka pitää kiertää. Kovasta melusta sekä hakkuu työmaista on myös ilmoitettava varoituskyltillä. Hakkuutyömaasta kyltti täytyy olla asetettuna turvallisen välimatkan päässä itse työmaasta.

Työmailla on myös varoitusmerkkejä, jotka ovat suunnattu työntekijöille. Nämä varoituskyltit kertovat, millaisia suojaimia työntekijöiden pitää käyttää ollessaan työmaalla. Monella työmaalla käsitellään esimerkiksi asbestia, joka on todella myrkyllistä ihmisille ja saattaa hengityselimiin joutuessaan johtaa tukehtumiseen. Jos asbestia ilmenee työmaalla tai on edes epäilys että sitä saattaa esiintyä, on siitä välittömästi asetettava varoituskyltti. Näin työntekijät osaavat käyttää hengityssuojaimia sekä suojalaseja. Työmaalla on myös erilliset kyltit, missä luetellaan mitä suojaimia työmaalla kulkiessa, on pakollista käyttää. Jos työmaalle saapuu vieras, on heidänkin pakollista käyttää silloin vaadittuja suojavarusteita. Työmailla tarvitsee myös olla varoituskyltit melusta sekä muista haitallisista aineista.

Rakennustyömaa, pääsy kielletty merkki

Rakennustyömaa-merkki

Työmaalla siis käytetään kylttejä sekä varoitusmerkkejä, jotta ihmiset ja työntekijät tietäisivät tarkemmin, mitä paikanpäällä tapahtuu ja osaavat toimia annettujen ohjeiden mukaan. Merkkejä käytetään myös, että henkilöt ymmärtäisivät todellisen vaaran mikä saattaa aiheutua hänelle, jos ei toimi niin kuin kylteissä varoitetaan. Varoituskylteistä on siis huomattavasti hyötyä, jos ne ovat oikein aseteltu ja helposti nähtävissä sekä hyvissä ajoin varoittavia. Joissain varoituskylteissä on vain kuvia, mutta nekin ovat helposti tulkittavissa. Monella työmaalla ollaan joka tapauksessa erikseen asetettu tekstikyltti, jossa kerrotaan mitä työmaalla tapahtuu, jotta asia saataisiin mahdollisimman selvästi esille. Varoituskylttien tarkoituksia olisi hyvä opetella, ja niitä on syytä noudattaa.

 

Lähteet:

Turvamerkki

Rakennusliitto