Miksi työmailla käytetään varoitusmerkkejä ja onko niistä oikeasti hyötyä?

 

Kuten rakennusalalla työskentelevät ovat varmasti huomanneet, myös esimerkiksi yksityisalue-varoitusmerkkejä saa nykyään eri verkkokaupoista. Vaan onko näistä merkeistä oikeasti hyötyä? Pohdin tätä aihetta tässä kirjoituksessani.

Työmailla käytettäviä varoitusmerkkejä näkee melkein kaikkialla. Tunnetuin niistä on varmasti merkki joka kertoo että kyseessä on työmaa ja sinne on pääsy kielletty sekä kyltti missä sanotaan että asiaton oleskelu on kielletty. Lisäksi työmaata kiertää usein värikäs aita, joka viestii että alueella ei saa kulkea. Näitä rajauksia tehdään myös kelta-oranssilla nauhalla, esimerkiksi talojen edessä jos varoitetaan putoavasta lumesta tai tietyömailla. Valitettavasti kaikki eivät tottele, vaikka kyltit ja aidat ovat aseteltu ihmisten terveyden ja turvallisuuden takia paikalleen. Mutta kyltit ja aidat ovat työntekijöille pakollista asettaa, ja niistä on hyötyä, sillä jotkin työmaat sijaitsevat paikoissa mistä ihmiset kulkevat päivittäin. Lain mukaan on asetettava jokaiselle työmaalle varoituskyltit, ja kaikista vaaroista erikseen.

Tietyömaa varoitusmerkki

Tietyömaa-merkki

Kyltit myös kertovat usein mitä työmaalla tehdään. Esimerkiksi tietyömerkissä on kuvailtu mies kaivamaan kuoppaa, joka viestii henkilölle joka ajaa autolla ohi että hänen kannattaa hidastaa sillä tiessä saattaa olla suuriakin monttuja. Yleensä tietyön yhteyteen ollaan asetettu uusi nopeusrajoitus, josta täytyy myös olla erillinen kyltti näkyvillä. Varoituskylttejä on myös liikkuvista ajoneuvoista esimerkiksi trukit ja nosturit, sekä kylteissä saatetaan varoittaa räjäyttelystä. Kun kyse on räjäytys työmaasta, on alue aidattu jo paljon kauempaa, mutta kyltit ollaan silti asetettu aitaan näkyvälle paikalle. Räjäytystyömaalla on myös kyltit äänimerkeistä, jotka annetaan juuri ennen räjäyttämistä ja sitten kun vaara on ohi. Kylteissä kerrotaan millaiset äänimerkit ovat. Näin lähellä olevat ihmiset osaavat hieman varautua ja esimerkiksi sulkea korvansa räjähdyksen ajaksi. Varoituskylttejä nähdään myös usein sisätiloissa, jos kävellessä on liukastumisvaaraa tai jos jokin paikka pitää kiertää. Kovasta melusta sekä hakkuu työmaista on myös ilmoitettava varoituskyltillä. Hakkuutyömaasta kyltti täytyy olla asetettuna turvallisen välimatkan päässä itse työmaasta.

Työmailla on myös varoitusmerkkejä, jotka ovat suunnattu työntekijöille. Nämä varoituskyltit kertovat, millaisia suojaimia työntekijöiden pitää käyttää ollessaan työmaalla. Monella työmaalla käsitellään esimerkiksi asbestia, joka on todella myrkyllistä ihmisille ja saattaa hengityselimiin joutuessaan johtaa tukehtumiseen. Jos asbestia ilmenee työmaalla tai on edes epäilys että sitä saattaa esiintyä, on siitä välittömästi asetettava varoituskyltti. Näin työntekijät osaavat käyttää hengityssuojaimia sekä suojalaseja. Työmaalla on myös erilliset kyltit, missä luetellaan mitä suojaimia työmaalla kulkiessa, on pakollista käyttää. Jos työmaalle saapuu vieras, on heidänkin pakollista käyttää silloin vaadittuja suojavarusteita. Työmailla tarvitsee myös olla varoituskyltit melusta sekä muista haitallisista aineista.

Rakennustyömaa, pääsy kielletty merkki

Rakennustyömaa-merkki

Työmaalla siis käytetään kylttejä sekä varoitusmerkkejä, jotta ihmiset ja työntekijät tietäisivät tarkemmin, mitä paikanpäällä tapahtuu ja osaavat toimia annettujen ohjeiden mukaan. Merkkejä käytetään myös, että henkilöt ymmärtäisivät todellisen vaaran mikä saattaa aiheutua hänelle, jos ei toimi niin kuin kylteissä varoitetaan. Varoituskylteistä on siis huomattavasti hyötyä, jos ne ovat oikein aseteltu ja helposti nähtävissä sekä hyvissä ajoin varoittavia. Joissain varoituskylteissä on vain kuvia, mutta nekin ovat helposti tulkittavissa. Monella työmaalla ollaan joka tapauksessa erikseen asetettu tekstikyltti, jossa kerrotaan mitä työmaalla tapahtuu, jotta asia saataisiin mahdollisimman selvästi esille. Varoituskylttien tarkoituksia olisi hyvä opetella, ja niitä on syytä noudattaa.

 

Lähteet:

Turvamerkki

Rakennusliitto

 

 

 

 Miksi Internet-markkinointi on nykyisin tärkeää yrityksille?

Siinä missä ennen yritysten markkinointi keskittyi esimerkiksi sanomalehtien sivuille, nykymaailmassa yrityksen kuin yrityksen on lähes väistämättä menestyäkseen käytettävä Internet-markkinointia hyödykseen. Mitä se sellainen Internet-markkinointi sitten oikeastaan pitää sisällään? Entä onko markkinointi yhtä kuin mainostamista? Mainostaminenhan on yhtä kuin tuputtamista ja tyrkyttämistä, josta ihmiset eivät pidä.

Tämän artikkelin luettuasi osaat suhteuttaa Internet-markkinoinnin markkinoinnin laajaan kenttään, josta mainonta on vain pieni osa. Ei, mainonta ei siis ole yhtä kuin markkinointi.

Mistä Internet-markkinoinnissa on kyse?

Markkinoinnissa kyse on hyvin yksinkertaistettuna siitä, että jokin tietty kohderyhmä yritetään markkinoinnin avulla saada haluamaan jotakin tuotetta tai palvelua. Internet-markkinointi toimii tällä samalla periaatteella. Nimensä mukaisesti Internet-markkinointi sijoittuu Internetiin. Internet-markkinoinnissa on monia etuja, joiden takia sen käyttäminen on yritykselle enemmän kuin suositeltavaa. Markkinoijien rakentamat hienotkin markkinointiviestit menevät hukkaan, jos ne eivät tavoita oikeaa kohdeyleisöä. Näin ollen yritysten on entistä tärkeämpää jalkautua kuluttajien toimintaympäristöön, tässä tapauksessa Internetiin.

Internetissä tulokset voivat näkyä nopeasti!

Monikanavaisuus, kohdennus, mitattavuus ja joustavuus Internet-mainonnan plussina

Internet ei ole sinällään mikä yksittäinen ”asia”, jonne vain mennään markkinoimaan. Internetiin liittyy keskeisesti se, että se sisältää lukuisia erilaisia kanavia. Internetissä voi markkinoida esimerkiksi Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä, hakukoneissa, blogeissa tai kotisivuilla – halutessaan vaikka näissä kaikissa! Internetin avulla sisältöä on siis helppo tarjota hyvinkin kohdennetulle yleisölle, mutta sen avulla voidaan myös tavoittaa todella suuria massoja. Keskeistä on kuitenkin ymmärtää, että erilaisissa kanavissa Internetissä toimii erilainen sisältö. Sisältö tulee siis räätälöidä paitsi kohdeyleisön, myös kanavan mukaan. Monikanavaisuus on yksi Internet-markkinoinnin suurimmista plussista.

Tähän monikanavaisuuteen eli useammissa kanavissa markkinointiin liittyy keskeisesti myös helppous ja mitattavuus. Esimerkiksi yrityksesi blogissa näet helposti kuinka paljon sivustollasi on käynyt kävijöitä ja mitä kautta he ovat sinne tulleet. Internet-markkinoinnin tuloksia pystytään siis mittaamaan aivan eri tavalla kuin esimerkiksi printtilehdessä olevan mainoksen näkyvyyttä. Vaikka kyseinen lehti jaettaisiin 10 000 kotitalouteen, ei voida koskaan olla varmoja, kuinka moni lukijoista oikeasti katsoi kyseistä mainosta tai lehteä ylipäätään.

Internet-markkinoinnissa sisältöä voidaan myös muokata esimerkiksi kesken kampanjan. Tilanne on aivan toinen esimerkiksi kadunvarsimainosten kohdalla. Olemme kaikki ihmisiä ja joskus voi tapahtua esimerkiksi inhimillisiä ajatus- tai kirjoitusvirheitä. Internet-mainonnassa mahdollisiin vikoihin tai ilmeneviin puutteisiin pystytään reagoimaan välittömästi, jolloin koko kampanja ei kaadu yksittäisen henkilön virheeseen.  Internet-mainonta on siis tältä osin armollisempaa.

Ylipäätään Internet-markkinointi on myös nopeaa siinä mielessä, että jos keksit hyvän idean, voit saada sen internetin avulla kuluttajien näkyviin hetkessä. Sinun ei tarvitse Internet-markkinoinnissa esitellä ideaasi ensin jollekin lehdelle, ostaa lehdestä paikkaa mainoksellesi, odottaa mainoksen muokkaamista lehteen sopivaksi, lehden menemistä painoon ja lopulta pitkän prosessin jälkeen levikkiin. Google on yksi hyvä esimerkki siitä, kuinka nopeaa näkyvyyttä voi saavuttaa mm. hyödyntämällä hakukoneoptimointia tai Google AdWordsia.

Säästä rahaa Internet-markkinoinnilla

Yleisesti ottaen Internet-markkinointi on myös monia perinteisempiä mainonnan muotoja huomattavasti halvempaa. Siinä näet selkeästi, paljonko olet kuhunkin kanavaan käyttänyt rahaa ja minkä verran kanavat ovat sinulle rahaa tuottaneet. Raha on kautta aikain ollut monessa asiassa ratkaisevassa asemassa. Esimerkiksi laajaa kampanjaa suunniteltaessa kannattaakin aina miettiä, miten rahalle saisi mahdollisimman paljon vastinetta. Jotta rahalla voi saada vastinetta, pitää markkinoinnin tavoittaa riittävästi oikeita henkilöitä. Yleensä tämä onnistuu varmimmin Internetissä.

Internet-markkinoinnissa avun kysyminen on sallittua

Internet-markkinointia ei kannata kavahtaa siksi, että Internetin maailma tuntuisi hieman vieraalle. Nykyään Internet-markkinointiin on tarvittaessa saatavilla apua alan ammattilaisilta aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi lehteen tulevan mainoksenkin kanssa. Internet-markkinoinnissa sinäkin voit kuitenkin halutessasi hoitaa markkinoinnin itse: et välttämättä tarvitse esimerkiksi painotaitoista henkilö avuksesi. Internet-markkinoinnissa pääsee pitkälle jo aivan markkinoinnin perusasioilla. Internetissä myös kuluttajien osallistaminen onnistuu helpommin. Kuluttajat eivät ole enää nykyään yhtä suurta massaa, jolta ei kysytä. Parhaimmassa tapauksessa omat asiakkaasi voivat auttaa sinua – he tietävät parhaiten, millaisesta sisällöstä pitävät.

Kuinka markkinoida verkkokauppaa sosiaalisessa mediassa?

Verkkokauppoja putkahtelee kuin sieniä sateella. Kuluttajan kannalta tämä on hyvä asia, mutta yritysten näkökulmasta tämä tarkoittaa totta kai myös kilpailun kiristymistä. On olemassa verkkokauppoja, joilla on myös fyysisiä liikkeitä ja verkkokauppoja, jotka ovat kyseisen yrityksen ainut kauppa. Fyysisiä liikkeitä ei siis ole. Kokoajan ollaankin menossa kovaa vauhtia siihen, että fyysisiä liikkeitä vähennetään ja lakkautetaan. Suurin syy tähän ovat varmasti kustannukset: liiketilan ylläpitäminen on kallista. Vuokra on maksettava, vaikka kassavirta ei kävisikään kuumana. Verkkokauppa tuntuu näin ollen monesta luonnolliselta ja hyvältä ajatukselta – verkkokaupassa kun ei tarvitse maksaa vuokraa!

Sinällään verkkokaupan pystyttäminen ei ole mikään mahdoton tehtävä. Tarvitaan vain osaava ”tietokonevelho”, joka loihtii toimivat ja houkuttelevat sivut. Tässä hyvä esimerkki korujen verkkokaupasta – Samaskoru.fi. Varsinaisen verkkosivun lisäksi tulee tietysti miettiä myös kuljetukseen liittyviä asioita: mistä tuotteet tulevat meille ja miten ne kuljetetaan asiakkaille? Lisäksi tarvitaan jokin tukikohta, jonne tuotteet tuodaan, eli vuokraa joudutaan verkkokaupankin kohdalla maksamaan ainakin jonkin verran. Nyt ovat kunnossa kaikki käytännön asiat. Mitä vielä puuttuu? Ne asiakkaat! Miten asiakkaat löytävät verkkokauppaan?

Keskeistä kaikessa markkinoinnissa on oikean kohdeyleisön tavoittaminen. Hienosti räätälöidyt markkinointiviestit menevät hukkaan, jos ne eivät saavuta potentiaalista asiakasta. Kuluttaja kohtaa päivässä tuhansia markkinointiviestejä, joista hän noteeraa vain murto-osan. Kysymys kuuluu, miten markkinoija voi päästä tuohon murto-osaan? Verkkokaupan markkinoinnin salaisuus piilee sosiaalisessa mediassa.

Valitse sosiaalisen median kanavat päämääriesi mukaan

Sosiaalinen media on aivan oma maailmansa, jossa jokaisesta voi halutessaan tulla aktiivinen sisällöntuottaja ja jossa hän voi muun muassa ylläpitää suhteita. Jotta sosiaalisessa mediassa voi markkinoida verkkokauppaa kunnolla, tulee tuntea sosiaalisen median toimintaperiaatteita. Sosiaalinen media rakentuu nimittäin monista erilaisista alustoista, joiden käytössä markkinointityökaluina on omat niksinsä ja haasteensa. Oikein käytettynä verkkokauppa voi sosiaalisen median avulla tavoittaa suuria tai halutessaan hyvinkin tarkoin valittuja kuluttajia.

Verkkokaupan on hyvä lähteä sosiaalisen median suhteen liikkeelle pienin askelin. Kaikkia sosiaalisen median kanavia ei voi eikä edes kannata yrittää ottaa haltuun. Markkinoijien käytössä laajimmin olevat kanavat lienevät tällä hetkellä Facebook ja Instagram. Myös verkkokauppa pääsee markkinoinnissaan näiden kahden kanavan avulla jo hyvin pitkälle.

Facebook

Todella merkittävä osa suomalaisista käyttää Facebookia. Facebookista löytyy nykypäivänä todella monen ikäistä kuluttajaa, joka tekee siitä monipuolisen markkinointikanavan. Aivan ensimmäinen asia, joka verkkokaupan markkinoijan tulee tehdä, on perustaa Facebookiin yrityksen sivu. Sivulle saa helposti tykkäyksiä järjestämällä esimerkiksi jonkin arvonnan, johon osallistuminen edellyttää sivustosta tykkäämistä ja esimerkiksi arvontaa käsittelevän kuvan jakamista. Näin sivusto saa tehokkaasti näkyvyyttä. Kaikista alennuskampanjoista ja muista erikoistarjouksista kannattaa myös tiedottaa sivustolla. Facebook sivua ei kuitenkaan kannata päivittää jatkuvalla syötöllä. Asiakkaat voivat lopettaa seuraamin, jos ärsyyntyvät viestitulvaan. Yleensä jo pari kertaa viikkoon voi olla riittävä päivitysmäärä. Esimerkiksi joulu kannattaa kuitenkin hyödyntää siten, että pitää Facebookissa vaikkapa joulukalenteria, jossa julkaisee joka päivä kuvan jostakin tuotteesta, joka on sen päivän ajan alennuksessa.

Instagram

Instagramissa keskiössä on visuaalisuus. Facebookissa pärjää vielä keskinkertaisilla kuvilla ja oivaltavilla teksteillä, mutta Instagramissa tilanne on lähinnä päinvastoin. Instagramissa verkkokaupan kannattaakin toden teolla panostaa kuviensa laatuun. Instagramin idea on, että ihmiset tykkäävät kuvista, joista pitävät. Jos verkkokaupan tilin kuvat miellyttävät ihmisiä, se saa seuraajia. Instagramissa toimivat hyvin pitkälti samat jutut kuin Facebookissa. Kuvia voi siis laittaa niin työntekijöiden arjesta, uusista tuotteista kuin tarjouksistakin. Hyvä idea on myös ottaa kuvia tuotteista käytössä. Esimerkiksi kuva juhlamekosta kauniin naisen päällä juhlatilaisuudessa voi vaikuttaa myyntiin hyvinkin positiivisesti, jos verrataan kuvaan pelkästä mekosta valkoista taustaa vasten.


Verkkokaupan mainostaminen sosiaalisessa mediassa on varsin luonnollista, koska verkkokauppa itsekin sijaitsee Internetissä. Jakamalla verkkokaupan linkkiä sosiaalisessa mediassa julkaistuiden päivitysten yhteydessä ihmisten on varsin vaivatonta vierailla sivustolla. Parhaassa tapauksessa sivulla vierailu päättyy ostopäätökseen.

Näitä toimistotarvikkeita tarvitset toimistotyössä varmasti

Joskus voit pitää jopa itsestäänselvänä sitä, että kaikki toimistotyössä tarvitsemasi asiat löytyvät työpaikaltasi silloin, kun niitä tarvitset. Mikään ei kuitenkaan ole ärsyttävämpää kesken työnteon, kuin alkaa etsiä jotain yleensä käden ulottuvilta löytyvää tarviketta, kuten kynää tai kumia ympäri toimistoa. Jos olet itse vastuussa toimiston tarvikeharkinnoista, tai esimerkiksi vasta perustamassa uutta toimistoa, joudut ehkä ensimmäistä kertaa toden teolla miettimään, mitä kaikkea toimistotyön tekemistä varten itseasiassa tarvitseekaan!

Elektroniikka

Elektroniikka näyttelee nykyään tärkeää roolia jokapäiväisessä elämässämme, niin myös toimisolla työtä tehdessä. Usein kaikkein tärkein tarvike toimistotyön tekemiseen on tietokone. Kannattaa yhdellä kertaa hankkia hyvä ja toimiva tietokone, jotta työteko sujuu mahdollisimman vaivattomasti ja jouhevasti. Läppäri on hyvä vaihtoehto, jos teet töitä useassa paikassa, mutta joskus pöytäkone voi olla parempi vaihtoehto. Pöytäkoneeseen voit helposti liittää esimerkiksi isomman näytön, hyvän näppiksen ja ergonomisen, käteen sopivan hiiren. Nykyaikana erillisen webkameran hankkiminen voi myös olla tarpeellista, sillä yhteistyökumppanit saattavat sijaita vaikka toisella puolella maapalloa! Internetliittymän tulee olla tietysti tarpeeksi nopea, tai muuten hyvin toimivasta tietokoneesta ei ole periaatteessa juurikaan hyötyä. Puhelin on usein työtä tehdessä myös erittäin tärkeä väline. Toimistotyössä tarvitset vähintään skannerilla varustetun pöytäprintterin, mutta jos sinun tarvitsee päivittäin tulostaa useita paperinippuja tai kopioida paljon asiakirjoja, kannattaa panostaa kunnollisen kopiokoneen hankintaan. Muista hankkia tarvitsemasi musteet, paperit ja muut kopiokoneeseen tarvittavat materiaalit hyvissä ajoin. Myös esimerkiksi projektori presentaatioita varten voi olla hyvä hankinta.

Perinteiset toimistotarvikkeet

Vaikka nykyään paljon töitä tehdäänkin pelkästään sähköisesti, tulee perinteisemmillekin toimistotarvikkeille usein käyttöä. Tarvitset varmasti työssäsi erilaisia kyniä, ja kannattaakin pitää aina kädenulottuvilla ainakin kumilla varustettu lyijykynä, kuulakärkikynä, sekä alleviivaustussi. Nitoja on hyödyllinen, mutta sille ei ole mitään käyttöä, jos niitit ovat lopussa. Muista siis ostaa nitojaasi niittejä hyvissä ajoin.

teipit ja muut tarvikkeet toimistoon

 

Myös reijitin, liima, teippi ja sakset ovat toimistotyössä lähes elintärkeitä välineitä. Valkoisen kopiopaperin lisäksi kannattaa hankkia myös muutamaa muun väristä paperia. Kopiopaperin lisäksi erilaiset muistivihkot ja –kirjat ovat tarpeellisia. Pienet, liimapinnalla varustetut muistilaput ovat käteviä viestien kirjoittamiseen työkavereille tai muistutusten jättämiseen itselleen. Jos toimistolla työskentelee useampia henkilöitä, kannattaa hankkia jonkinlainen ilmoitustaulu, johon jokainen voi kirjoittaa huomioitaan ja toiveitaan. Jokaisella tulee olla omat henkilökohtaiset kalenterit, mutta myös yhteisen seinäkalenterin hankkiminen voi olla hyvä idea, jotta jokainen muistaa varmasti tulevat tapaamiset ja dead linet.

Organisointi

Toimistossa on tärkeää, että paperit ja muut tärkeät asiat pysyvät järjestyksessä, jotta löydät tarvitsemasi asiat helposti ja nopeasti. Asiakirjat pysyvät hyvässä järjestyksessä aakkostetuissa kansoissa, niin tietokoneesi työpöydällä kuin toimistosi hyllyssäkin. Hanki siis tarpeeksi kansioita, ja nimikoi kansiot järkevästi. Helpota kansoiden organisointia välilehdillä. Hanki myös jonkunlaisia lokerikoita ja laatikoita, joiden avulla voit pitää tavarat järjestyksessä. Kannattaa säilyttää jokaista tarviketta aina samassa paikassa, lokerossa tai laatikossa, jotta se on helppo löytää.


Tavaroiden pysymistä oikeilla paikoillaan voi helpottaa nimilapuin. Jos toimistossasi on paljon arkaluontoista materiaalia, joka ei missään nimessä saa joutua muiden käsiin, voi jonkinlaisen lukittavan turvakaapin hankinta tulla kysymykseen.
Toimistotarvikkeiden varaston ajan tasalla pitäminen voi olla yllättävän haastavaa. Usein sitä vaan huomaa, että teippi on loppu tai kaikki kynät hukassa. Toimistotarvikevaraston ylläpitoa voi helpottaa esimerkiksi pitämällä kirjaa tarvikkeista, jotka alkavat hupenemaan.

Tilaamalla jostakin toimistotarviketukusta samalla kertaa isomman määrän erilaisia tarvikkeita säästät aikaa ja vaivaa. Toivottavasti tämän artikkelin avulla pääset alkuun toimistotarvikkeiden hankinnassa. Muista kuitenkin miettiä henkilökohtaisia tarpeitasi. Jollekin kaikkein tärkein tarvike toimistotyön tekemiseen voi olla vaikkapa kahvinkeitin!

Monipuolisempi valinta – sähkötupakka

Tupakoituani useamman vuoden olin kohdannut siihen liittyviä monia erilaisia ongelmia ja ikäviä tilanteita. Muut ihmiset alkoivat selvästi jossain vaiheessa välttelemään lähelleni tulemista tupakasta lähtevän hajun vuoksi, hampaistani näki selvästi, että syöpäkääryleitä paloi useampi päivässä ja koin selvästi fyysisen kuntoni heikkenemistä. Tämä kaikki kulminoitui eräänä keväänä kevätastmani aikaan, kun sain muutamana päivänä putkeen todella pahoja hengen ahdistuksia – silloin tiesin, että tämän on päätyttävä. Olin kuitenkin tykästynyt todella paljon tupakoinnin sosiaaliseen puoleen, sekä siihen omaan rauhalliseen hetkeen, jonka sain esimerkiksi aamutoimien aikana kahvikupposen äärellä omalla parvekkeellani.

Mietittyäni eri ratkaisuja päätin aluksi koittaa perinteistä nikotiinipurukumia. Sinänsä se toimi, sillä mieleni ei tehnyt samalla tavalla tupakkaa kuin ilman korvaavia tuotteita. Kaipasin kuitenkin fyysistä tekemistä, joka on oleellinen osa tupakointikokemusta. Pelkästään purkan suuhun laittaminen ei ollut mitään verrattuna siihen käden liikkeeseen ja paperin palamisen katsomiseen, joka tupakointiin sisältyy. Nuuskalla tuli myös samanlainen lopputulos kuin nikotiinipurukumilla: olihan se ihan kivaa, mutta jäin edelleen kaipaamaan myös jotain muuta.

Päätin seuraavaksi koittaa inhalaattoria, sillä niitä sai kätevästi lähiapteekistanikin. Tuttu kädenliike tuli takaisin, ja nikotiiniakin tuntui tuotteesta irtoavan, mutta huomasin taas asian, jota vielä kaipasin. Savun puhaltelu ja sillä eri kuvioiden tekeminen on myös oleellinen osa tupakointikokemusta, ja olinkin kehittynyt esimerkiksi renkaiden puhaltelussa melkoiseksi mestariksi. Inhalaattorikokemuksestakin jäi jokseenkin tyhjä olo, ja päätin vielä koittaa yhtä vaihtoehtoa.

Olin kuullut sähkötupakasta usealta ystävältäni. Se vaikutti aluksi hieman vastenmieliseltä, sillä koneesta imettäisiin kemikaalihöyryä. Sinänsä ironista, että tupakoija, joka imee tuhkaa ja häkää ja ties mitä filtterin läpi keuhkoihinsa rupeaa ”neiteilemään” tuon kaltaisissa asioissa, mutta näin se vain oli. Päätin kuitenkin kokeilla ystäväni kuulemma hyväksi todettua mallia ja olin ällikällä lyöty; se maistui todella hyvälle, tuntui kehkoissa ja kurkussa samalta kuin tupakka, mutta kuitenkaan jättänyt yhtä pahaa makua suuhun. Miltei heti tämän jälkeen päätinkin tilata oman sähkösavukkeeni Sauhuttomalta, ja tuota päätöstä en ole katunut. E-savuke saapui postiini jo parin päivän kuluessa ja pääsin itsekin nauttimaan siitä vakituisesti.

E-savuketarvikkeita esillä

Hieman tutkailtuani asiaa yllätyin todella suuresti eri sähkötupakkavaihtoehdoista ja nikotiininesteiden laajasta kirjosta, jota oli tilattavissa. Olin toki kuullut, että makuja löytyy laidasta laitaan, mutta niitä löytyi satoja eri yhdistelmiä erilaisilla vahvuuksilla, aromeilla ja annoskoolla! Olen perso makean perään, joten tilasin tottakai kaikista makeimpia vaihtoehtoja: minttusuklaata, karamellia ja jopa hattaraa. Toki niissä maistui sellainen esanssisuus ja teolliset maut, mutta olen onnistunut yhdistämään kaksi pahetta yhdeksi, makeanhimo ja tupakointi kun kuittaantuvat kummatkin höyryttelemällä. Tupakkaan verrattuna tämä on todella tervetullut muutos, sillä Suomessa eri tupakkavaihtoehtojen kirjo on todella suppeaa.

Sähkötupakalla poltat terveellisemmin

Tykkään personoida eri harrastusvälineeni ja tehdä asioista juuri itseni näköisiä. Tupakoinnissa tämä hieman häiritsi, sillä jouduin polttamaan samoja merkkejä kuin muutkin tupakoitsijat, eikä joukosta erottuminen oikein onnistunut. Sähkötupakassa vaihtoehtoja kuitenkin löytyi aivan uskomaton kirjo, akkuja on eri kokoisia, suukappaleita eri värisiä, höyrystimiä ties millä kaikella tekniikalla varustettuja ja kaikkia näitä saa jopa mittatilaustyönä, mikäli niin haluaa. Minulle kuitenkin riitti omien värien valitseminen, hieman tavallista erikoisemman ulkonäön valitseminen ja käytännöllisyyden varjeleminen. Katso e-savukkeita ja muita tuotteita lisää Sauhuton.com -verkkokaupasta.

Mikäli sinulla siis on samanlainen tilanne kuin minulla oli, eli olet kyllästynyt tupakointiin, muttet kuitenkaan halua luopua siitä, suosittelen ehdottomasti kokeilemaan sähkötupakkaa! Jos ympäriltäsi tulee painetta lopettaa, tähänkin sähkötupakka sopii erinomaisesti, sillä ympärillä oleville ihmisille aiheutuvat haitat katoavat kokonaan, vesihöyry katoaa ilmaan huomattavasti nopeammin kuin sähkötupakka. Ja viimeisenä, jos haluat olla moderni ja itsestään huolehtiva ihminen, ei tupakointi ole enää sinun vaihtoehto, näytä seuraavasi teknologiaa ja hyödyntäväsi sitä!

Äitiysmuoti ja ajatuksia raskaudesta

Tänä päivänä äidit ovat tulleet trenditietoisemmiksi. Monet tietävät tarvitsevansa äitiysvaatteita kun on raskaana, ja äitiysvaatteidenkin on oltava trendikkäitä, totta kai. Voimme ensinnäkin iloita siitä, ettei äidit enää änge itseään omiin vanhoihin vaatteisiinsa, ainakaan housuihin, toki joku vanha paita voi mennä hyvinkin ison mahan kanssa – vaatetta ei varmasti voi käyttää enää sen jälkeen, koska se venyy. Äitiysvaatteet on erilaisia, sillä niihin on ommeltu joustovara tai resori ja on tehty venymään. Monet äitiysvaatteet ei näytä äitiysvaatteilta, sillä ne on niin taidokkaasti tehty, ettei lisäresori näy oikeastaan mistään. Myös imetysvaatteista ollaan saatu niin kauniita, että tavan tallaajakin voisi niitä ostaa – ainakin itse ajattelen näin, kun ensimmäisen kerran näin äitiysvaatteita. Ne ovat todella kauniita. Itse asiassa, asianhan voisi jopa ajatella näin, että tulen säästämään rahaa mikäli nyt ostan imetystopin joka ei näytä imetystopilta, mutta se päivä kun tulen raskaaksi, niin voin käyttää imetystoppia sen oikeaan tarkoitukseen. Imetysvaatteet löydät Mammas.fi äitiysvaatteiden verkkokaupasta.

Tällä hetkellä kevään trendivärit ovat erityisesti mintun vihreä sekä harmaa. Toki kesän pirtsakat värit, kuten keltainen ja pinkki pitävät pintansa myös. Syksyyn mentäessä ei varmaankaan ole yllätys, että tumma värimaailma ottaa paalupaikan, ja luumun väri tulee olemaan yksi pääväreistä syksyllä.

äitiyspaita nuorelle äidille
Etenkin odottaville äideille värit vaikuttaisi olevan tärkeä seikka. Raskauden aikana kliseet vahvistuu raskausajan vaatteissa, sillä kyllä se vaan niin on, että isompi kokoiset äidit valitsevat tummaa, eli mustaa ylleen, kun taas pienikokoisemmat mammat (ja ihmiset) uskaltavat kokeilla värejä rohkeastikin.
Raita on isomman ihmisen pelko, mutta printtikuviot sopivat myös isompi kokoisille. Kannattaa valita printtikuvio, joka on painettu koko kankaalle. Myös koko kankaalla jatkuva printtikuvio on hyvä valinta, sillä se aiheuttaa illuusion, eikä vaatteenkantajan koko enää näy niin selkeästi. Rohkaisen kuitenkin isojakin naisia käyttämään kaikkia ihania ja raikkaita värejä, eikä niitä kiloja tarvitse hävetä! Nainen, etenkin raskaana oleva nainen, on aina niin säteilevä ja kaunis.

Olen saanut seurata vierestä monia upeita raskaana olevia naisia, ja toisaalta odotan sitä aikaa itsekin. Tiedän, että se tulee olemaan hyvin erityistä aikaa. Kehossa tapahtuu niin paljon,  ihan jo pelkästään kehon koon muutos on iso asia. Joillakin saattaa olla paineita siitä, miltä etenkin raskauden jälkeen näyttää, ja jääkö raskausarpia, mutta arvethan kertovat elämästä. Myös erilaisia täsmä tuotteita on keksitty raskausarpien hoitoon, ja ihan pelkkä kookosöljy voi olla hyvä apu ihon syväkosteutukseen.

Mamalicious imetysvaatteita
Minusta on ilo saada seurata raskaana olevia naisia, ja kuunnella ja lukea niitä lukuisia keskusteluja, joita raskaana olleena käydään. SOME on hyvin aktiivinen tulevien äitien keskustelupaikka, ja siellä törmääkin mitä ihmeellisimpiin keskusteluihin – toisaalta niin upean avoimiin joista osallistujien yhteishenki oikein paistaa läpi. Jollakin tavalla uskon, että koska pääsen seuraamaan tätä aihetta niin läheltä, niin uskon, että raskausaika tulee olemaan ehkä jopa helpompi minulle. Tiedän jo valmiiksi mistä löydät avun, mistä löydän neuvolat, mistä ostaa vaatteet itselleni ja vauvalleni. Tiedän teorian, mutten tiedä tunnetta.
Tunnetta odotellessa.

Tärkeimmät vinkit yrityksesi sähköiseen markkinointiin

Uusien asiakkaiden saaminen on kehittymässä koko ajan pääosin nettiin. Nykyaikana on syntynyt uusia palveluita kuten Twitter, Google ja monet mainospaikat Internetissä. Tässä tekstissä keskityn käymään läpi omasta mielestäni tärkeintä osa-aluetta, eli hakukoneissa näkymistä. Valitsin tämän siitä syystä, koska pääosa kävijöistä painaa hakupalvelun orgaanisia hakutuloksia, ja hakukonemainosten hyödyntäminen on suosituilla toimialoilla todella kallista.

Google-optimoinnilla monesti käsitetään muutoksia, jolla haetaan kohdesivun sijoittumista mahdollisimman korkealla hakukoneen sijalla. Tämä muodostuu kahdesta pääosasta: sivun sisäisestä ja sivuston ulkopuolisesta hakukoneoptimoinnista. Sisäisessä optimoinnissa pyritään kehittämään sivuston sisältöä ja otsikoita. Vastaavasti sivuston ulkoinen optimointi on vastaavasti uusien linkkien keräämistä yhteistyötahoilta ja muilta tahoilta. Viime vuosina SOMEn menestys on ollut nousussa, joten firmojen on suositeltavaa olla aktiivisia myös SOMEssa.

Millä tavalla voin ostaa Google-optimointia?

Optimointipalvelua tarjoaa useampi suomalainen ja ulkomainenkin toimija. Konseptitkin ovat erilaisia, koska toiset tarjoavat kertamaksulla olevaa palvelumuotoa ja toiset mahdollisesti kuukausikustanteista palvelua. Myös osa firmoista tarjoaa konseptinsa näiden kahden hinnoittelun väliltä. Mikä olisi edullisin tapa hankkia optimointia? Oikein tehty optimointi on pysyvää kehittämistä ja sen takia itse en tykkää kertahinnoittelua hyvänä vaihtoehtona. Joissain tilanteissa kertasatsaus voi riittää hyvin, mutta suosituilla toimialoilla toiset kilpailijat yrittävät jatkuvasti kehittää omia sijoituksiaan ja tämä johtaa jatkuvaan juoksukilpailuun. Omakohtaisten kokemuksieni mukaan kallistun painavasti kuukausittaisen maksun suosijaksi ja näkisin sen ostajan näkökulmasta enemmänkin markkinointisijoituksena kuin minään IT sijoituksena. Tätä on nykyajan termein digitalisaatio tai niin kuin ennen sanottiin: digitaalinen markkinointi.

Google-näkyvyydellä on merkitystä myyntiin
Edellisessä artikkelissa avasin pintaa hakukonenäkyvyydestä ja jatkossa tulen kertomaan vähän hifimmän ja käytännönläheisemmän paketin yritysten edustajille tästä teemasta. Jatkossa blogiartikkeleissani tulen kanssa käymään paremmin läpi hakukonemainontaa ja Facebook-mainostamista. Edellä mainituista aiheista on tehty loistavia oppaita ja yhden voit lukea tältä sivulta. Tämän artikkelin on kirjoittanut hakukoneoptimoinnin asiantuntija ja yrittäjä.

Tovottavasti keksit jotain uutta hakukoneista ja toivotan sinulle loistavaa jatkoa vuodelle!

Verkkomyynti on jatkuvassa kasvussa Suomessa

Ikävät talousnäkymät eivät hankaloita verkkoliiketoimintoja. Huolimatta siitä että suomalaisen verkkokaupan kasvu on hidastunut viime vuosista, siitä huolimatta suunta on kohti taivasta. Monella kaupan ja IT:n alalla näkymät eivät tunnu yhtä positiiviselta. Mikä oikein tekee verkosta houkuttelevan hankkia tuotteita kotiin?

Nykyään suomalaisissa on tapahtunut paljon muutoksia. Laiskuus on varmaan suurin, joka on kohdistunut nettimyynnin toistuvaan kasvuun. Myös teknologia on myös yleistynyt ja nykyään jokaisella kouluikäisestä lähtien on oma Nokia tai samanlainen toinen älypuhelin. Ja osalla myös kosketusnäyttölaitteita ja tableteja kaiken. Tietotekniikka on kaikkien saatavilla ja samalla me hedonistiset kotirotat olemme ajatelleet, että kivijalkaliikkeet ovat lipuneet poispäin meistä.

Aikaisemmin kustannustehokasta markkinointia toteutettiin aikakausilehdissä ja monissa muissa printatuissa esitteissä, mutta kuka viitsii lehtiä lukea, kun on tuo netti. Kauppiailta toivotaan yhä enemmän luovia mainoskampanjoita, kun toisaalta tekniikan osaavat nettikauppiaat optimoivat nettikauppansa hakutulosten kärkisijoille, niin eipä tarvitse enää mainonnasta huolehtia. Tämä tuntuu todella väärältä aikaisempaa generaatiota kohtaan, mutta varmasti kokemuksellakin on vaikutusta. Ketkä sitäpaitsi pärjäävät paremmin huonoina hetkinä? Kokeneet taitajat vai IT-kuplan nuoret. Vanhassa väestössä vara parempi ja voitokkaampi.

Ei kyllä kaikilla verkkomyyjillä ole helppoa, vaikka verkkokauppa alana jatkaa kasvuaan markkinaa kovemmin. Myös tässä hetkessä mestarit kahmivat tuotot ja loput tappelevat pikkuvoitoista. MitenMillä tavalla nettikauppiaana kykenet erottumaan muusta kilpailusta? Tehokkaalla ja oikein toteutetulla markkinoinnilla tietysti.

Verkkokaupan myynnin kasvattaminen

Tämän hetken parhaat avaimet ovat luonnollinen haku, Google-mainokset ja Facebook. Minkä takia Google on mainittu pariin kertaan? Siksi, että pystyt käyttämään sitä työkaluna kahdella eri tavalla. Luonnolliset Google-tulokset tarkoittavat niitä hakutuloksia, joiden takia joudut tekemään suuri määrä töitä, mutta onnistuttuasi saat vierailijoita nettisivuillesi periaatteessa ilmaiseksi. Maksulliset Google-mainokset ovat vastaavasti niitä klikkauksia, jotka pystyt ottamaan välittömästi käyttöön, mutta silloin kustannus kertyy klikkauskohtaisesti.

SoMe mainonta on täysin eri tyylistä. Tässä markkinoinnissa et maksa ihmisistä, jotka hakevat sivuasi, vaan pystyt markkinoimaan tuotteitasi esimerkiksi vaikka maailmanlaajuisesti. Facebookissa on viime vuonna noin yli 1,5 miljoonaa kotimaista käyttäjää. Aikamoisen kattava markkinapaikka. Facebookissa lasku tulee klikkauksien mukaan tai toinen vaihtoehto on maksaa per 1000 näyttöä. Monissa tapauksissa klikkihintainen maksutapa on toimivampi verkkokauppayrittäjälle.

Mielestäni verkkokauppa on tasaisesti laajeneva toimiala. Kaikilla toimialoilla on mestareita ja häviäjiä, joten tärkein asia on haistaa oikea markkinarako. Suomalaisten rutiinit käyttäytyä näyttävät suosivan nettikaupan kehitystä lähitulevaisuudessakin.